РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

Университеті

ӨЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАҢА МИЛЛИОН ТЕҢГЕ АЛ! 14 ЖАСТАН 29 ЖАСҚАДЕЙІНГІЖАСТАРҮШІН. ТОЛЫҒЫРАҚ ZHASPROJECT.KZ САЙТЫНДАХабаршысы6

№6 XАБАРШЫСЫҢ КӨШІРІП АЛУ (PDF)

МАЗМҰНЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 20 ЖЫЛ
Базылбеков Б.Б. Н.Төреқұловтың саяси қызметі
Таупишева И.С. Баласағұн қаласының зерттелу тарихы
Ташқараева Ә.М. ХІХ ғасырдағы Оңтүстік Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар
Тӛлегенова Г.Т., Рахишева Н.Ж. Кенесары хан Жетісуда. Лепсі келісімі
ФИЛОЛОГИЯ
Амангельдиева А.О. Әкім Таразидің «Дауа. Жеті. қырық жеті» повесіндегі кейіпкерлер мінезі
Амангельдиева А.О., Әбдір К.Ә.Әкім Таразидің «Әулет» шығармасындағы адамгершілік мәселесі
Әбдір К.Ә. А. Қыраубаеваның ұстаз ғалымдар туралы ғылыми эссе-мақалалары
Әбдір К.Ә. Зертеуші ғалым А. Қыраубаеваның шығармашылық ғұмырнамасы
Бақытжанқызы А. Тіл білімінің тарихи-танымдық өзекті мәселелері 
Кҥлкібаев А. Айтыскер ақындар және жыраулық дәстүр
Қуанышбек Г.М. А.Сүлейменов – рух пен намыстың төресі
Молчанова Р.Р., Бурцева И.В. Сommunicative ways of presenting vocabulary and grammar structures
Мұқашева А.М. Тарихи шығарма және қоғамдық құбылыс
ПЕДАГОГИКА
Айдосова Ә. 12 жылдық білім беруге көшу жағдайында бастауыш сыныпта оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жолдары
Джамансариева С.С. Бейнелеу өнері сабағындағы жаңа технологияның рөлі
Жұсіпова Г. Озық оқыту технологиясының тиімділігі
Иманбекова А.С. Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу
Кузембаева М.Б. Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер ақ боз ат» әңгімесі (сабақ үлгісі)
Қонақбаева Т.Е. Балалардың бастапқы патриоттық сезімін қалыптастыруда ойынның тәрбиелік маңызы
Пашкова И. И. Проблема дисциплины в экспериментальных классах 12 – летней школы 
Ревшенова Б.И., Закизянов Р.Т. Нетрадиционные виды гимнастики на путиоздоровления населения 
Торекеев Б.А. Педагогикалық оқыту технологиясындағы «оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды» дамыту мен дұрыс қолданудағы тиімді шарттар
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
Баймухамедова Б.А. Высшая математика в системе “Бакалавриат”
Муратбеков М.Б., Мусабекова З.Е., Мукушева П., Чавкарова А. О существовании периодических решений нелинейных вырождающихся уравнений
Мұсілімов Б., Бузаубекова С. Күрделі структуралы алгоритмдерді білімді тереңдетуде пайдалану 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА МІНДЕТТЕРІН ЖӘНЕ БОЛОН ҤРДІСІ ПРИНЦИПТЕРІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты ғылыми-әдістемелік
конференцияның материалдары

Аладьина Л.А., Минайдарова М.Е. Комплексный подход к организации самостоятельной работы студентов – необходимое условие повышения качества
обучения
Амандосова С.С., Нурабаева Л.С. Педагогические основы формирования региональной направленности экологического образования
Асылбекова Н.Ӛ. Инновациялық технологияның мазмұнын дұрыс үйлестіру – нәтижелі білім беру кепілі 
Аширбаева К.А., Куатбекова Л.К. Мулюкова В.Г. Задачи кафедры «Профессиональное обучения» в свете «Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы» 
Әнесова Б. Орыс дәрісханасында мәтіндерді оқыту жолдары
Бедусенко Г.А. О гуманитарных образовательных технологиях (Опыт кафедры «Русского языка и литературы»)
Гизатуллина Г.А., Колбаева А.Ж. Концепты парадигмы образования в контексте Болонской декларации 
Джанаев М.Б. Бейнелеу өнерін оқытуда интерактивті әдістер мен инновациялық технологияларды қолдану мәселелері
Джуншеев Р.Е., Умеева Ш.Ж. Методическое обеспечение патриотического воспитания школьников в условиях двенадцатилетнего обучения
Естаева Т.Е. Значение самостоятельной работы студентов в обучении русскому языку 152
Ибрашева А.Х. Перспективы интернационализации деятельности ТарГПИ в условиях реализации Государственной программы развития образования в РК на 2011-2020 годы

Керімбеков С., Ахметов С. Қазақстан бейнелеу өнері және Әбілхан Қастеев шығармашылығы 
Козжанов Б. Смена парадигмы: от равенства доступа к равенству возможностей в образовании 
Оспанбаева М.П. Психологияны оқытудағы инновациялар
Сағымбекова П.С., Сарыбекова Қ.Н. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінен сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу мәселесіне арналған ғылыми үйірменің маңызы

Сманов Қ.Ж. Математика мен басқа пәндерді кіріктірудің маңызы
Сыдығалиев Д.С., Керімбеков С., Ахметов С. Натюрморт қойылымын игерудің жолдары 
Тәжібаева С.Ж. Болонский процесс: основные параметры и требования к вузам РК
Тулебаева С.К. 12 жылдық мектеп мұғалімдерін дайындаудың өзектілігі
Тұрарова А.Н. Жоғары білім беруді еуропалық стандартқа сай ұйымдастырудың
құрылымы мен мазмұны
Шаханова Э. Оқу үрдісіндегі инновацияны қолдану ерекшеліктері

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support