Официальный ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Таразский Государственный Педагогический Университет

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА НА БАЗЕ ТАРАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТАВестник5

СКАЧАТЬ ВЕСТНИК №5 (PDF)

СОДЕРЖАНИЕ
ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ-20 ЖЫЛ
Тажибаева С.Ж., Козырев Т.А. Языковая ситуация в современном Казахстане
Наливайко Д.О., Тусупов Д.А. Адаптация классических методов криптологии к текстам на казахском языке
Тулекова Н.Н. Халықтың өмір деңгейінің көрсеткіш жүйесі
ФИЛОЛОГИЯ

Әнесова Б. Абай мен Ыбырай шығармаларындағы үндестік
Байтелиев А.А. О соотношениис семиотики и лингвистики
Белоус Е.Н. Дискурсивные стратегии родовой структуры романа Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»
Керімбеков М. Мектепте М. Әуезов пен Абай шығармаларын жаңа бағдарламамен оқыту мәселелері
Қожабекова А., Алтаева Ш.Қ. Мұхтартанудағы тың соқпақ
Садықбеков Р.А., Рысқұлова Ә.Қ. Мұхтар Әуезов шығармаларындағы ащы мысқыл мен жеңіл әзілдері көрінісі
Сейтқадырова А., Алтаева Ш.Қ. Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрк» сөздігіндегі мақал – мәтелдердің қолданылу аясы, қазіргі таңдағы көрінісі
Шанбаева ЛШанбаева Л.Р., Баймамырова А..Р., Баймамырова А. «Абай жолы» романында кездесетін бейвербалды
ПЕДАГОГИКА
Бұзаубақова К.Ж. Білім берудің 12 жылдық моделіне көшу жағдайында жаңа тұрпатты мұғалім дарлаудың өзекті мәселелері
Жантаева М.К. Музыкалық және экологиялық тәрбиенің байланысы негізінде қушыларға  тәрбие беру мүмкіндіктері
Жидебаева М.К. Инновациялық технологиялар арқылы бастауыш сыныптарда оқушылардың танымдық белсенділігін жетілдіру
Есеева Р.Р. 12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік жұмыстарды ұйымдастыру тәжірибесінен
Қасымова К.Ә. Модульдік технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру
Құлмамбетов Б.Қ. Мектеп балаларына арналған қазақ халқының ұлттық музыкасының тәрбиелік мәні
Мулдыева Д.Н. Развитие критического мышления в начальной школе
Телходжаева Н. Б. Оқыту үрдісінде құзырлылық қатынасты қалыптастырудың педагогикалық принциптері
Шынтаева Н.А. ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ зиялыларының оқу-тәрбие жұмыстарын баланың ана тілінде ұйымдастыру жөніндегі педагогикалық идеялары
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
Бәкірбаев Б.Б., Итбаева А.А. Қарапайым дифференциялдық теңдеулерді шешу
Жамбайбеков К.Ж., Сатыбалдинова Р.Б. Методика определения параметров кристаллической решетки
Исмоилов Д. О рациональных многомерных тригонометрических суммах
Қылышбаева Б., Аширбекова А, Тӛлеубаев Ж. Алма өніміне абиотикалық факторлардың әсері
Муханова А.А., Сатекбаева А.Ж. Разработка математической модели работы сердца в системе кровообращения и его программной реализации на ЭВМ с применением мультимедийных возможностей компьютера
Сулейменов Б.А., Шуватов Т.Т. Информационная система диагностики газоперекачивающих агрегатов
Ыбраймжанова А.К., Тӛлеубаев Ж.С. Жамбыл облысында интродукцияланған өсімдіктердің сараптамасы мен бағалануы
«ҚР БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРДІҢ ОҚУ-
ТӘРБИЕ ҮРДІСІНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЕНГІЗУ:
ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ» АТТЫ СЕМИНАРДЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ

Айыпова Н.Ӛ. Бастауыш сыныптарда ана тілін оқыту арқылы сын тұрғысынан ойлауды меңгерту жолдары
Аманжолова З. С.Шаймерденов «Қар» (сабақ үлгісі)
Әбдіікеріімова Қ.. Сүт қалай ұйықтады? (Ертегі – сабақ үлгісі)
Байгубекова А. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетін дамыту
Бесбаев Ж.Б. Атадан аманат, ұрпаққа ұлағат
Дәрібаев Н. Саяхат сабақ (сабақ үлгісі)
Досманова Т.Д. Шетел тілі сабағында ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімді жолдары
Жарарова Р. Волейбол ойынының шығу тарихы және дамуы
Иманқұлова К. Сөз таптары (сабақ үлгісі)
Кисленко Т.И. Развитие индивидуальных способностей девочек 1-4 классов по гимнастике
Қойкенова Ж.Қ. Бастауыш мектептің оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық технологияны енгізу
Құрманқұлова Р. Бастауыш сыныпта дамыта оқыту технологиялары
Малдыбаева С. Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау дағдысы
Нұраханова М.А. Бастауыш сыныпта қазақ тілінен «Сатылай кешенді талдау» технологиясын оқыта отырып оқушылардың сөздік қорын байыту
Нұрымова Т.Т. Бастауыш сыныптарында дамыта оқыту технологиясын пайдалану жолдары
Оспанова Л. Жаңашыл ұстаз – жаңа заманның тірегі
Ӛмірзақова Л.Ж. Бастауыш сыныптарда жаңа технологияны қолдану тиімділігі
Пірімқұлова Г. Жаһандану
Саққұлова А. 4 санын қосу және азайту (сабақ үлгісі)
Сұлтанов Ж.Д. Мектеп оқушыларына әскери патриоттық тәрбие берудегі инновациялық әрекет
Таутаева Ж.Ж. Пысықтау сабағы (сабақ үлгісі)
Шайымбетова Г. Тарих сабақтарында инновациялық технологияларды қолданудың өзекті мәселері
Шынықұлова Р. Қызықты математика (сабақ үлгісі)

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Календарь