Online оқыту

РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ Университеті

abay175

16 НАУРЫЗДАН БАСТАП ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТҮРІНЕ КӨШЕДІАкадемиялық саясат

ҚР Президентінің стипендиясына ұсынылған студенттер тізімі (PDF)

"Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы, өтініш үлгісі (DOC)

Стоимость обучения одного студента ТарГПУ на 2019-2020 год (полное очное отделение) (PDF)

Стоимость обучения одного студента ТарГПУ на 2018-2019 учебный год (дневное отделение) (PDF)

Стоимость обучения одного студента ТарГПУ на 2017-2018 учебный год (дневное отделение) (PDF)

Әдiстемелiк ұсынымдар Тараз мемлекеттiк педагогикалық университетiнiң қашықтықтан оқыту технологиясында бiлiм алушыларды (бакалавриат, магистратура / докторантyра) аралық жане қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру туралы (PDF)

Методические рекомендации по организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (PDF)

Әдістемелік Кеңесінің жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережелері

ПОҚ-ның жұмыс уақыт бюджетін кредиттік жүйемен жоспарлау және есептеу туралы Ереже

Методические рекомендации по подготовке учебных изданий

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқитын студенттерге арналған пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және рәсімдеудің әдістемелік нұсқаулары

Положение о дипломном проектировании в ТарГПУ

Положение о профессиональной практике студентов ТарГПУ

Положение о рейтинговой системе оценки деятельности ППС и сотрудников ТарГПУ

Пәндік олимпиадалар туралы ереже (PDF)

Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру туралы Ереже (PDF)

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Күнтізбе