Online оқыту

РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ Университеті

abay175

16 НАУРЫЗДАН БАСТАП ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТҮРІНЕ КӨШЕДІIMPACT FACTOR

«Impact Factor» немесе журналдың «Дәйексөз көрсеткіші»

– «ғылыми салмақты» сипаттайтын / атақты басылым көрсеткіші. Дәйексөз көрсеткіші жылсайын жарияланған ғылыми материалдарға баға беретін Ғылыми ақпарат институтымен (ISI, АҚШ) есептелінеді.

ТарМПУ даму басымдықтарының бірі әлемдік ғылыми қоғамдастыққа толығымен кірігу болып табылады. Жоғары оқу орнының беделі негізінен зерттеушілер мен қызметкерлердің халықаралық ғылыми жетістіктерімен өлшенеді.

Ғылыми зерттеулер нәтижесінің жарияланымдары заманауи ғылыми қызметті анықтаушы әрі зерттеушілердің академиялық даму үлгерімін көрсетуге қызмет етеді. Қазіргі таңда халықаралық ғылыми басылымдарда мақалалар жариялау әлемдік масштабта профессорлар мен оқытушылардың, ғылыми қызметкерлердің бәсекеге қабілеттілігін және жұмыс нітижелерінің маңызды көрсеткіші болып табылады.

 

Рейтингісі жоғары журналдар тізімі

www.elsivier.com

www.clarivateanalitics.com

 

Информация и перечень всех журналов, входящих в Web of Science

 

https://error.incites.clarivate.com/error/Error?DestApp=IC2JCR&Error=IPError&Params=DestApp%3DIC2JCR&RouterURL=https%3A%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F&Domain=.clarivate.com&Src=IP&Alias=IC2

 

Информация и перечень всех журналов, входящих в Scopus

 

https://www.scopus.com/sources?sortField=&metricName=&sortDirection=&navTo=ALL&offset=0&displayAll=true&sortPerformedState=&origin=searchbasic&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=0&subjectArea=&typeFilter=&subscriptionFilter=&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&bMark=Y&txGid=a2ab3fb6955015a9eaabc401d8a0d327

Пайдалы сілтемелер:

Web of Science

http://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=IPError&Params=&PathInfo=%2F&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com

 

Scopus

https://www.scopus.com/

 

CRCnetBASE

https://www.sciencedirect.com/

 

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

 

Springer

https://link.springer.com/

 

Информационный портал о работе на платформе Web of Science

http://info.clarivate.com/rcis

 

ResearcherID

http://www.researcherid.com/?SID=Q1KH3b6peNL8mvB9SyQ&returnCode=ROUTER.Success&SrcApp=CR&Init=Yes#rid-for-researchers

 

https://researcheracademy.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com

Тұсаукесерлер

SciVal_user_guide (PDF)

TaylorFranciseBook (PDF)

Использование ScienceDirect, Mendeley Scopus (PDF)

Понимание процесса публикаций в научных журналах (PDF)

Программа сертификации по ресурсам Clarivate Analytics (PDF)

Ресурсы Scopus и Science Direct (PDF)

Руководство SciVal (PDF)

Руководство SciVerse ScienceDirect (PDF)

Руководство Scopus (PDF)

Руководство Springer (pptx)

Руководство по публикации статьи (pptx)

Руковоство WebofScience (PDF)

Составление плана успешной карьеры (PDF)

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Күнтізбе