Online оқыту

РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ Университеті

abay175

16 НАУРЫЗДАН БАСТАП ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТҮРІНЕ КӨШЕДІМагистратура

Қазіргі қазақстандық білім беруде магистратура тиісті мамандық бойынша "магистр" академиялық дәрежесін бере отырып, білім беру бағдарламаларын іске асыруға бағытталған жоғары кәсіби білімі бар кадрларды даярлаудың үш деңгейлі моделінің маңызды буыны болып табылады.

Магистр – бұл терең іргелі дайындықпен ерекшеленетін, жақсы эрудициямен және динамикалық ойлаумен, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, оқытушылық қызметтің күрделі қолданбалы міндеттерін шешу дағдыларын меңгерген, сондай-ақ өзін-өзі дамыту саласында қажетті құзыреттілікке ие жоғары оқу орнының түлегі.

Магистр дәрежесі ғылыми деңгей бойынша бакалавр дәрежесінен кейін беріледі. Бұл академиялық дәреже, ол:

- жоғары мектеп түлектерінің білім деңгейін көрсетеді;

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға беріледі;

- жоғары біліктілік пен кәсібилікті талап ететін ғылыми-зерттеу әрі практикалық жұмысқа бағытталады.

 

ТАРМПУ МАГИСТРАТУРАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

 

7М011-Педагогика және психология

7М01101-Педагогика және психология

7М01102- Педагогикалық өлшеулер

7М015 Жаратылыстану ғылымдары педагогтарын даярлау

7М01501-Математика педагогтарын даярлау

7М01502-Физика педагогтарын даярлау

7М01503 – Информатика педагогтарын даярлау

7М01504– Химия педагогтарын даярлау

7М01505 - Биология педагогтарын даярлау

7М01506 – География педагогтарын даярлау

7М016  - Гуманитарлық ғылымдар педагогтарын даярлау

7М01601 – Тарих педагогтарын даярлау

7М017 – Қазақ тілі бойынша педагогтарды даярлау

7М01701 - қазақ тілі мен әдебиеті педагогтарын даярлау

7М01702 – орыс тілі мен әдебиеті падагогтарын даярлау

7М01703 – шетел тілдері педагогтарын даярлау

7М018 – Әлеуметтік педагогика және өзін – өзі тану бойынша мамандарды даярлау

7М01801 – Әлеуметтік педагогика және өзін – өзі тану бойынша мамандарды даярлау

 

Магистратурада дайындық екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

-  бағыттар бойынша магистр дәрежесін бере отырып ғылыми-педагогикалық бағыт (2 жыл оқыту);

-  бағыт бойынша магистр дәрежесін берумен бейінді бағыт (1 немесе 1,5 жыл оқу).

Ғылыми және педагогикалық магистратура терең ғылыми-педагогикалық дайындыққа ие жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми сала жүйесі үшін ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Бейіндік магистратура педагогикалық даярлыққа ие басқарушы педагогикалық кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Үміткерлер түсер алдында тапсырады:

Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша кешенді тестілеу:

- шет тілі бойынша тест,

- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест,

- оқуға дайындығын анықтау үшін тест.

Өтініште білім беру бағдарламаларының бір тобы және 3 (үш) ЖОО көрсетіледі.

 

Үміткерлер жалпыеуропалық құзыреттілікке (стандарттарға) сәйкес растайтын халықаралық сертификаты болған жағдайда магистратураға шетел тілінен түсу емтиханынан босатылады:

Шет тілі

Шектік баллдар

1

Ағылшын тілі

IELTS – кемінде 4.5

TOEFL – кемінде 560

TOEFL ITP – кемінде 460

TOEFL IBT – кемінде 87

2

Неміс тілі

DSH, Niveau С1/C1 деңгейі

Niveau C1/C1 деңгейі

3

Француз тілі

TFI – оқу және тыңдалым секциялары бойынша B1 деңгейден төмен емес

DELF, B2 деңгейі

DALF, C1 деңгейі

TCF– кемінде 400

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға бағалаудың 100 балдық жүйесі бойынша ең жоғары балл есептеледі.

Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға түсу емтихандарының баллдық баға шкаласы бойынша ең жоғары балл жинаған:

ғылыми-педагогикалық және бейіндік магистратура үшін-кемінде 100 балл;

 

Ақылы негізде оқуға (ғылыми-педагогикалық және бейіндік магистратура үшін):

кемінде 75 балл, оның ішінде шет тілі бойынша – кемінде 25 балл, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен – кемінде 15 балл, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – кемінде 20 балл, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 15 балл.

 

ТАПСЫРЫЛАТЫН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

-ұйым басшысының атына белгіленген нысандағы өтініш;

-жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);

-жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

-көлемі 3x4 сантиметр алтыфотосурет;

-086-У нысанындағымедициналықанықтама;

-шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттың көшірмесі (бар болған жағдайда);

-бағдарлама бойынша кешенді тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болғанжағдайда))

-ұсыныс хат (жұмыс беруші қол қойған және/немесе жоғары білім алған жерден).

-жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепкеалу жөніндегі жеке іспарағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;

-мекен жай анықтамасы.

Құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстыру үшін түпнұсқа ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

2018-2019 оқу жылына Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің магистратурасына қабылдау ережесі

2019-2020 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

bagdarlama-biolog-kaz

bagdarlama-inostran-yaz-kaz

bagdarlama-orys-tili-kaz

bagdarlama-ped-psyh-kaz

himia-programma-kaz-2018

memleket-tapsyrys-magistr-kaz

suraktar-fizika-kaz

suraktar-matem-kaz

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Күнтізбе