РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

Университеті

«ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК РЕВОЛЮЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ» АТТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ // ТАРМПУ-ДЫҢ «СПОРТ СҮЙЕР ОҚЫТУШЫЛАР» АТТЫ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ 14-ШІ СПАРТАКИАДАСЫ ӨТУДЕ // ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫЛАР МЕН СТУДЕНТТЕР! ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЭМБЛЕМАСЫНА БАЙҚАУ ЖАРИЯЛАЙДЫ. ТОЛЫҚ АҚПАРАТТЫ ТӘРБИЕ БӨЛІМІНЕН АЛА АЛАСЫЗДАРҒЫЛЫМИ КЕҢЕС

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Ғылыми кеңесі Қазақстан Республикасы Білім тура­лы Заңының 44 бабының 9-тармағына сәйкес, алқалы басқару органы ретінде өз міндетін толық атқарып келеді. Ғылыми кеңес жұмысына құрамындағы 33 ғылыми кеңес мүшелері үлкен жауапкершілікпен қарап, институттың өркендеуі үшін келелі ой, игі бастамалардың ұйытқысы бола білді. Ғылыми кеңес төрайымы – институт рек­торы, т.ғ.д., профессор Д.Қожамжарова.

2017-2018 оқу жылында стратегиялық және бағдарламалық құжаттар аясында Болон үрдісінің талаптары академиялық ұтқырлықтың даму пер­спективалары, Институтта халықаралық стандарттар талаптарының орында­луы және мамандандырылған аккре­диттеуге дайындық жұмыстары, ин­ститутта Елбасы Н.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын іске асыру бойынша жасалған «100 қадам» бағдарламасының жүзеге асырылуы, арнайы топтарда үш тілділік білім беру жүйесін жаңғырту (модернизаци­ялау) жолдары, «Мәңгілік Ел» жалпы қазақстандық ұлттық идеяның жүзеге асырылуы, «Қазақстан Республика­сында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны» жүзеге асыру, оқытудың инновациялық технологияларын оқу үдерісіне енгізу: тәжірибелері мен міндеттері, дуалды білім беру жүйесі және әлеуметтік серіктестермен тығыз байланыс орнату мәселесі нновациялық технологияларды оқу үдерісіне енгізу сапасы, т.б. маңызды мәселелер Ғылыми кеңесте қарастыру жоспарланып отыр.

АСЫЛБЕКОВА НҰРЖАМАЛ ӨЗЕНБЕКҚЫЗЫ

Ғалым хатшы

Асылбекова Нұржамал Өзенбекқызы, филология ғылымдарының қандидаты, доцент – 1966 жылы, 27 сәуірде Оңтүстік Қазақстан облысында мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Білімі – жоғары. 1991 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті және араб тілі» мамандығын филолог, шығыстанушы біліктілігімен бітірді.

Маңызды басылымдары: 1. Кісі есімдерінің уәжділігі және сөзжасамдық сипаты. Монография. – Тараз, 2014. – 116 б; 2. Қазақ тіліндегі антропонимдердің сөзжасамы. Оқу құралы. – Тараз, 2012. – 96 б; 3. Қазақ тіліндегі антропонимдердің сөзжасамдық сипаты. «Тіл тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. – 2011. – №3. – 362-367 бб.

Тілдерді меңгеруі: Орыс, араб тілдерінде еркін сөйлейді, аударады.

Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрған, 2 бала тәрбиеліп отыр.

Байланыс телефоны: 43-37-60, +7 701 577 58 40

 

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Ғылыми кеңесі кеңесу-мәжілістік орган болып табылады. Институт Ғылыми кеңесінің қызметі жариялылық пен өз құзырындағы мәселелерді ұжымдық талқылау қағидаларына сүйенеді.

Институт Ғылыми кеңесі:

- Институт құрылымын бекітеді;

- Институт Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

- Институттың даму стратегиясы мен тұжырымдамасын белгілейді;

- Институттың құрылымдық бөлімшелерін (зертхана, кафедра, институт, факультет және т.б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгізеді;

- Институттың оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, халықаралық, қаржы, әкімшілік-шаруашылық қызметтерін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

- Институт ректорының, проректорларының, факультет декандарының, құрылымдық бөлімшелер жетекшілерінің оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, халықаралық, ақпараттық, қаржы-шаруашылық, әкімшілік қызмет формалары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдайды;

- Институттың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастырады;

- бюджеттен тыс қаржыны қолдану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметін көрсету мен шығарылатын өнімді сату арқылы алынатын табыстарды қайта инвестициялау бағыттарын анықтайды;

- жоғары кәсіптік білім берудің көп деңгейлі жүйесі бойынша мамандар даярлаудың жаңа бағыттарын, оқыту мерзімдері мен формаларын анықтайды;

- оқытудың барлық сатысы мен формаларының оқу жоспарларын бекітеді;

- оқулықтар, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әзірлемелерді шығаруды қарастырады және ұсыныс жасайды;

- студенттерді ақылы бөлімнен білім беру грантына және экстернат формасында білім алуға ауыстыру туралы шешімдер қабылдайды;

- ҚР Президенті бекіткен шәкіртақылар мен атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы шешімдер қабылдайды;

- доцент және профессор ғылыми атағын беруге ұсынады;

- Институт қызметкерлері мен шығармашылық ұжымын мемлекеттік, үкіметтік сыйлықтарға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарастырады.

алқалық шешімді қажет ететін институт қызметінің басқа да мәселелерін қарастырады.

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support